Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Sign in to follow this  
Ariovsky

Komendy Dla Gracza

Recommended Posts

Komendy dla Gracza

_snd_mixahead 0.100 ustawia wartość mixahead d¼więku - podobnie jak w Quake2 s_mixahead - może naprawić wyeliminować problemy przy niektórych kartach d¼więkowych

_vid_default_mode 0 ustawia domyślny tryb wideo (rozdzielczość ekranu)

_vid_default_mode_win 3 domyślnie ustawia tryb okienkowy wideo (rozdzielczość ekranu)

_vid_wait_override 0 czekać zestawów wideo zastąpić

_windowed_mouse 0 włącza mysz w trybie okienkowym

+ Attack2 wtórnego pożaru - * patrz specjalne

+ Powrót przesunąć się do tyłu

camdistance + przesuwa się ścigać perspektywy kamery z dala od gracza - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson

camin + przesuwa się do przodu chase cam - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson

+ Cammousemove pościgu porusza się mysz - * działa tylko wtedy, gdy osoba trzecia jest aktywowany

camout chase cam + przesuwa się do tyłu - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson

campitchdown + zmniejsza się ścigać boisku cam spojrzeć w dół - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson

campitchup + zwiększa chase cam boisko do wyszukiwania - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson

+ Camyawleft chase cam plandeki lewo - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson

camyawright + plandeki pościg prawo cam - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson

+ Det20 detpack zestawy z 20 sekund timer - demo * tylko klasa

+ Det5 detpack zestawy z 5 sekund timer - demo * tylko klasa

+ Det50 detpack zestawy z 50 sekund timer - demo * tylko klasa

+ Duck kuca

do przodu + przesuwa się do przodu

+ Gren1 uruchamia granat typu 1 - * patrz primegrenX, throwgren

+ ip xxx.xxx.xxx.xxx określa adres ip

+ Gren2 uruchamia granat typu 2 - * patrz primegrenX, throwgren

jlook + umożliwia joystick, aby się rozejrzeć

+ Jump skoki

klook + pozwala na klawiaturze, aby rozejrzeć

+ Lewy strafes lewo

Lookdown + spogląda w dół

+ Lookup patrzy

mlook + mysz umożliwia się rozglądać

+ Movedown gracz przenosi się w dół - * wspinaczka na dół po drabinie, pływanie w dół

moveleft + strafes lewo

moveright + strafes prawo

+ Gracz przenosi moveup się - * wspinanie się po drabinie, pływanie w górę

+ Reload przeładowuje broń prądu

prawo + strafes prawo

+ Showscores pokazuje gracz i pingi

speed + siły chodzić, jeśli "zawsze run" jest włączona, odtwarzacz siły, aby działać, jeśli "zawsze run" jest wyłączona

+ Strafe strafe modyfikator - podczas gdy jest wciśnięty, należy użyć strzałek w różnych kierunkach strafe

+ Use używa pozycji, takich jak przycisk, karabin maszynowy, itp.

adm_ban zakaz aktywnego gracza w liście graczy z serwera - musi posiadać status administratora serwera za pomocą "admin " polecenia

wstrzymuje lub wznawia adm_ceasefire grze - musi mieć status administratora serwera za pomocą "admin " polecenia

adm_countplayers pokazuje ilość graczy na serwerze i ich zespoły - muszą mieć status administratora serwera za pomocą "admin " polecenia

adm_deal rozpoczyna cykl, w liście graczy, który prosi o kick, ban, lub obok każdego z graczy - admin musi mieć status serwera za pomocą "admin " polecenia

adm_kick kopie obecnego gracza w liście graczy z serwera - musi posiadać status administratora serwera za pomocą "admin " polecenia

adm_listplayers listę wszystkich graczy i ich adresów IP - admin musi mieć status serwera za pomocą "admin " polecenia

adm_next zaliczek do następnego gracza w liście graczy - admin musi mieć status serwera za pomocą "admin " polecenia

admin po servera set "tfc_adminpwd", wykorzystuje to w konsoli w grze, aby uzyskać status administratora serwera i może korzystać z jednego z "* adm_" Polecenia

alias "cmd1; cmd2" wiąże polecenia razem w alias do wykonywania zadań w roznych hit jednego przycisku

allowupload włącza przesyłanie lokalnych naklejki i modele na serwer on / off

ambient_fade 100 zestawów odległość, przy której d¼więki otoczenia zanikać

ambient_level 0.300 ustawia poziom d¼więku dla d¼więki otoczenia

appenddemo nagrywa demo i dopisuje do pliku demo istniejących w Half-Life/Valve/demo.dem

Funkcja automatycznego zapisywania umożliwia automatyczny zapis

rozpocząć

bgetmod wniosków status partii mod

wniosków bgetsv partii lista serwerów

bgmbuffer 4096 ustawia rozmiar bufora audio CD

bgmvolume 0 przełącza CD audio ON / OFF * 1 "na" 0 "wyłączony"

bind łączy z polecenia lub alias

bottomcolor 6 ustawia kolor dolnej części modelu gracza

1 jasność pozwala na zmniejszenie odblasków - * im wyższa wartość, tym jaśniejszy robi

budować wyświetla menu budowy do wyboru Posterunek lub dozownika - inżynier * tylko klasa

c_maxdistance 200 zestawów na odległość maksymalnie pościgu cam

c_maxpitch 90 określa maksymalną wysokość pościgu cam

c_maxyaw 135 zestawów odchylenia maksymalnie pościgu cam

c_minidistance 30 określa minimalną odległość pościg cam

c_minpitch 0 określa minimalną wysokość pościgu cam

c_minyaw -135 określa minimalną odchylenie pościgu cam

cam_command 0 przełącza chase cam poleceń on / off - * 1 "na" 0 "wyłączony"

cam_contain 0 przełącza auto chase cam-zawierać w czacie on / off - * 1 "na" 0 "wyłączony"

cam_idealdist 64 określa odległość od preferowanego modelu gracza do pościgu cam - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson

cam_idealpitch 0 ustawia preferowane boisko do pościgu cam - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson

cam_idealyaw 90 zestawów korzystne odchylenie na gonitwę cam - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson

cam_snapto 0 ustawia preferowany przedział przystawki na gonitwę cam - * działa tylko wtedy, gdy jest włączony thirdperson

cancelselect anuluje wybór

kontroli cd audio CD - * czyli "cd stop" zatrzymuje odtwarzanie płyty "cd pętli X 'utwór odtworzenia X przy użyciu ścieżek 16/01

Centerview ośrodków graczy widok

wyświetla changeclass menu zmiana klasy

wyświetla changeteam menu zmienić zespół

chase_back 100 zestawów korzystnym chase cam odległości od odtwarzacza podczas tworzenia kopii zapasowej

chase_right 0 ustawia preferowane offset z boku na gonitwę cam

chase_up 16 zestawów korzystne przesunięcie się na pościg cam

cl_adaptive informacje o czasie spadła% pakietów, przeciętne opó¼nienie, góra / dół stawki, i klatek na sekundę (FPS)

cl_allow_download 0 przełącza pobieranie map, modeli i naklejki podczas wchodzenia na serwer - * 1 "na" 0 "wyłączony"

cl_allow_upload 0 przełącza przesyłania map, modeli i naklejki podczas wchodzenia na serwer - * 1 "na" 0 "wyłączony"

cl_allowdownload 0 przełącza pobieranie map, modeli i naklejki podczas wchodzenia na serwer - * 1 "na" 0 "wyłączony"

cl_allowupload 0 przełącza przesyłania map, modeli i naklejki podczas wchodzenia na serwer - * 1 "na" 0 "wyłączony"

cl_anglespeedkey 0.670 ustawia szybkość strzałek zmieniać kąt patrzenia

cl_appendmixed 0 przełącza zmuszając w mieszanych brzmi jak brzmi kolejny zamiast - * 1 "na" 0 "wyłączony"

cl_backspeed 400 zestawów kopii zapasowej prędkość gracza - cyfry nie mogą się tak szybko jak dany serwer umożliwia

cl_bitcounts przedstawia listę otrzymanych bitów dla każdego gracza, z wartości delta

cl_bob 0,010 ustala kwotę, że lekko widok, gdy odtwarzacz jest uruchomiony

cl_bobcycle 0,800 określa, jak często myślą o lekko gracz podczas jazdy

cl_bobup 0,500 ustala kwotę, że zdaniem lekko gracz podczas jazdy

pliki do pobrania 0 przełącza cl_download_ingame modeli i naklejki podczas gry - * 1 "na" 0 "wyłączony"

cl_download_max 0 ustawia maksymalną liczbę plików pobieranych z serwera

cl_downloadinterval 1 ustala się czas pomiędzy pliki do pobrania z serwera

cl_forwardspeed 400 ustawia prędkość do przodu gracz - * może tylko tak szybko, jak pozwala na serwer

cl_gaitestimation 1 umożliwia intensyfikację ruchu szacuje gracza

cl_gg 0 przełącza tryb gry toru - * 1 "na" 0 "wyłączony"

cl_himodels przełącza wyższą jakość modeli graczy - * 1 "na" 0 "wyłączony"

cl_messages pokazuje wiadomości serwera

cl_movespeedkey 0.300 ustawia szybkość przepływu używać klawiatury

cl_nodelta przełącza delta kompresji - * 1 "na" 0 "wyłączony"

cl_nopred 0 przełącza prognozy po stronie klienta - * 1 "na" 0 "wyłączony"

cl_pitchdown określa maksymalny kąt spojrzeć w dół - domyślnie jest to 89 *

cl_pitchspeed 225 ustawia szybkość zmiany skoku

cl_pitchup określa maksymalny kąt patrzeć - domyślnie jest to 89 *

cl_pred_fraction 0.5 ustawia frakcji prognozy po stronie klienta - * bliżej 1.0 jest bardziej przewidywanie

cl_pred_link 1 ustala się przewidywania wartości po stronie klienta link

cl_pred_maxtime 255 określa maksymalny czas prognozy po stronie klienta

cl_predict_players 1 przewidywania przełącza innych graczy - * 1 "na" 0 "wyłączony"

cl_print_custom wyświetla załadowane niestandardowe pliki. wad lub naklejki

cl_resend 3 ustala wysłać liczyć

cl_rollangle 2 zestawy kąta nachylenia widoku dla ruchu rolki

cl_rollspeed 200 ustawia szybkość widok plandeka

cl_shownet 0 przełącza wyświetlanie numerów pakietów sieciowych - * 1 "na" 0 "wyłączony"

cl_showsizes 0 przełącza wyświetlanie pakietów Graf sieci rozmiar - * 1 "na" 0 "wyłączony"

cl_sidespeed 400 zestawów naloty prędkość gracza

cl_skycolor_b 0 ustawia niebieskiego koloru nieba

cl_skycolor_g 0 ustawia zielona składowa koloru nieba

cl_skycolor_r 0 ustawia czerwona składowa koloru nieba

cl_skyname ustawia wzór nieba - *, takie jak "pustyni cl_skyname"

cl_skyvec_x 0 ustawia pozycję wzór niebo współrzędna x

cl_skyvec_y 0 ustawia wzór nieba y współrzędna położenia

cl_skyvec_z 0 ustawia pozycję wzór niebo współrzędna

cl_slist 10 określa liczbę serwerów w serverlist

cl_solid_players 1 przełącza solidny odtwarzacz modele - * 1 "na" 0 "wyłączony"

cl_timeout 305 określa czas bezczynności brfore razy na klienta

cl_upload_max 0 ustawia maksymalną liczbę plików klient może przesłać na serwer

cl_upspeed 320 ustawia prędkość gracza, kiedy wspina się

wyświetla cl_usr użytkownika HUD informacji

cl_view wyświetla listę bieżących jednostek na ekranie

cl_waterdist 4 ustala odległość pod wodą

cl_yawspeed 210 ustawia szybkość toczenia - * tylko pójdzie tak szybko, jak pozwala na serwer

jasne czyści ekran konsoli

clearlist czyści listy serwerów

clientport 27005 ustawia port, że klient będzie używał do łączenia się z serwerem

cmd mogą korzystać z tego w związku z poleceniem

con_notifytime 4 zestawy czasu powiadomienia klienta

skontaktować address>

contimes pokazuje n linii overlay - * n = 4 do 64

przełącza tryb coop 0 cooperatice play - * 1 "na" 0 "wyłączony"

crc wyświetla crc wartość dla map w maps \ . bsp

celownik 0 włącza celownik on / off - * 1 "na" 0 "wyłączony"

customrsrclist kwestii wniosku zasobów

d_spriteskip

dc 0 przełącza wyświetlanie klasy briefingi - * 1 "na" 0 "wyłączony"

przełącza tryb deathmatch 0 deathmatch - * 1 "na" 0 "wyłączony"

default_fov 90 ustawia pole widzenia domyślnie w stopniach - * mniejsza liczba jest mniejszy kąt widzenia, a większa liczba jest większe pole widzenia

demo działa pętli dema zestaw z startdemos

detdispenser zdalnie detonuje dozownik ammo - inżynier * tylko klasa

wyrzucić kropli bezużyteczny amunicji

odłączyć rozłącza gracza z serwera

displaysoundlist 0 przełącza on / off listę wszystkich załadowanych d¼więków - * 1 "na" 0 "wyłączony"

Kopiowanie rozpocznie się pobieranie plików z serwera - * tylko wtedy, gdy "cl_download_ingame" jest ustawiony na 1

echo "message" echa tekst do konsoli. - * przydatne najmu gracz wie, że skrypt lub plik cfg został załadowany pomyślnie

edgefriction 2 zestawy tarcia między graczami i obiektów

enableconsole umożliwia ekranie konsoli

endmovie kończy obecnie w toku film

envmap tworzy 6. bmp obrazów do pola niebo od aktualnej pozycji gracza

aktów uciec jak klucz, ukrywając się w konsoli i anulowanie wyborów

fakelag 0 symuluje lag - * im wyższa liczba, tym bardziej symulowane lagi

fakeloss 0 symuluje utraty pakietów - * wyższa wartość, tym bardziej symulacji utraty pakietów

udawać fałszywej śmierci - klasy szpiega * tylko

firstperson umożliwia oglądanie pierwszej osoby w grze

flaginfo status wyświetla flag

flush czyści pamięci i ładuje mapę

latać

sił force_centerview gracza celu patrzył na wprost

fps_lan 31 określa maksymalną ilość klatek na sekundę w grze LAN

fps_modem 31 określa maksymalną ilość klatek na sekundę w gry internetowe

fps_single 80 zestawów Maksymalna ilość klatek na sekundę w jednym playergame

fullinfo

wyświetla informacje o serwerze fullserverinfo

gamma 3 ustala poziom gamma

getcertificate dostaje certyfikat z WON

getsv każdej listy adres IP serwera i całkowita liczba serwerów

gg działa punkt odniesienia skrajni gry przy - * "cl_gg" musi być ustawiony na 1

gl_affinemodels 0

gl_alphamin 0,250 określa minimalny poziom alpha blending

gl_clear 0 przełącza jakość obrazu - pęknięcia między teksturami * Pokaż, gdy ustawiony na 1

gl_cull 1 przełącza świadczenia tylko widoczne obiekty - * 1 "na" 0 "wyłączony" i 0 obniży fps

gl_d3dflip 0 przełącza odwrócić aby D3D rendering

gl_dither 1 przełącza dithering - * 1 "na" 0 "wyłączony"

gl_dump wymienia dane dotyczące karty graficznej: producent, renderer, wersji oraz rozszerzenia używane

gl_flipmatrix 0 przełącza specjalne naprawić celownik podczas korzystania z 3DNow! 3Dfx MiniGL - * 1 "na" 0 "wyłączony"

gl_keeptjunctions 0 przełącza pokazano pęknięć między teksturami - * 1 "na" 0 "off", przy czym 1 to lepszej jakości i wolniej fps

gl_lightholes 0 włącza światło otworów - * 1 "na" 0 "wyłączony"

gl_log pisze komunikaty graficzne debugowania

gl_max_size 256 określa maksymalny rozmiar tekstury

gl_monolights 0 przełącza jednolite ¼ródło światła bez cieni - * 1 "na" 0 "wyłączony" i działa tylko w OpenGL

gl_nobind 0 przełącza wymiany tekstury znaków alfanumerycznych - * 1 "na" 0 "wyłączony"

gl_overbright 0 przełącza trybie maksymalnej jasności - * 1 "na" 0 "wyłączony"

gl_palette_tex 0 przełącza paletted tekstur - * 1 "na" 0 "wyłączony"

gl_picmip 0 ustawia jakość renderingu - * wyższa liczba jest szybsza, ale niższej jakości

gl_playermip 0 ustawia jakość renderingu gracz - * wyższa liczba jest szybsza, ale niższej jakości

gl_polyoffset 4 zestawy wielokąta offset - wypróbować różne wartości na fakturze migotania problemów

gl_reporttjunctions 0 przełączanie pisania sprawozdań skrzyżowaniu do konsoli

gl_round_down 3 ustala wartość tekstury zaokrąglenie w dół - * większa liczba szybciej, ale niższej jakości

gl_smoothmodels 0 przełącza model wygładzania - * 1 "na" 0 "wyłączony"

gl_spriteblend 0 włącza mieszanie grafiki sprite - * 1 "na" 0 "wyłączony"

gl_texels zgłasza liczbę tekseli przesłane do karty graficznej

gl_texsort 0 przełącza Texel sort - * 1 "na" 0 "wyłączony"

gl_texturemode [type] ustawia tryb renderowania w kolejności od najniższej jakości, ale najszybszy do najwyższej jakości, który jest wolniejszy - * [typ] opcje: gl_nearest_mipmap_nearest, gl_linear_mipmap_nearest (te dwie czynienia z dwuliniowy filtrowanie) i gl_nearest_mipmap_linear, gl_linear_mipmap_linear (która zajmuje się trójliniowe filtrowanie)

gl_wateramp 0,300

gl_zmax 4096 Ustawia maksymalny rozmiar dla bufora

gl_ztrick 1 przełącza przyspieszenia renderingu 3Dfx - * 1 "na" 0 "wyłączony"

God Mode sprawia, że gracz niezwyciężony - * "sv_cheats" musi być ustawiony na 1

graphheight 64 ustawia wysokość wyświetlacza r_netgraph

graphhigh 512 ustawia maksymalna wartość na wyświetlaczu r_netgraph

graphmean 1 określa średnią wartość na wyświetlaczu r_netgraph

graphmedian 128 zestawów wartości mediany wyświetlaczu r_netgraph

hideconsole ukrywa konsoli

hisound 1 przełącza wysokiej jakości d¼więku - * 1 = 22kHz, 0 = 11kHz

hud_centerid 0 przełącza wyświetlacz odtwarzacza ID - * 1 "na" 0 "wyłączony"

hud_deathnotice_time 6 określa, jak długo pozostanie na ekranie wiadomości śmierci

hud_drawhistory_time 5 zestawów ikon, jak długo pozostanie na ekranie HUD pozycji

hud_fastswitch 0 włącza szybkie przełączanie broni - * 1 "na" 0 "wyłączony"

hud_saytext_time 5 zestawów, jak długo pozostanie na ekranie wiadomości czatu

Impuls 100 umożliwia latarki

impulse 101 daje wszystkie bronie i amunicja - * "sv_cheats" musi być ustawiony na 1

Impuls 201 logo decal spraye

interp umożliwia interpolacja klatek

invlast wybiera poprzedni element w magazynie

invnext wybiera następny element w magazynie

invprev wybiera poprzedni element w magazynie

ip xxx.xxx.xxx.xxx określa adres ip

ip_clientport 0 ustawia port klienta TCP / IP gra

ipx_clientport 0 ustawia port klienta dla gry IPX

joyadvanced 0 Są to zmienne Joystick.

joyforwardsensitivity -1

joyforwardthreshold 0,150

joyname 0

joypitchsensitivity 1

joypitchthreshold 0,150

joysidesensitivity -1

joysidethreshold 0,150

joystick 0

joywwhack1 0

joywwhack2 0

joyyawsensitivity -1

joyyawthreshold 0,150

samobójstw zabić gracza na respawn ponownie

Lambert 1,500

lcd_x 0 może mieć coś wspólnego z wyświetlaczem LCD monitorów

lcd_yaw 0 może mieć coś wspólnego z wyświetlaczem LCD monitorów

lightgamma 2.500 ustawia wartość gamma oświetlenie

Lista lokalnych serwerów znaleziono list po użyciu "slist" polecenia

list listdemo informacje o

obciążenia ładuje zapisany stan gry

loadas8bit 0 przełącza wymuszanie 8-bit (niższa jakość) d¼więki - * 1 "na" 0 "wyłączony"

localinfo pokazuje ustawienia lokalne

logo list naklejki

lookspring 0 Włącza automatyczne centrowanie widoku, kiedy "mlook" jest wyłączona - * 1 "na" 0 "wyłączony"

lookstrafe naloty przełącza mysz 0, gdy "mlook 'jest aktywny - * 1" na "0" wyłączony "

m_filter 0 przełącza mysz filtrowania (wygładzania) - * 1 "na" 0 "wyłączony"

m_forward ustawia czułość myszki prędkość jazdy mnożnik

m_pitch 0.022 zestawów boisku myszy (ruch w górę iw dół) Czułość szybkość mnożenia - wynik negatywny * numery w odwróconej mouselook

m_side 0.800 ustawia czułość myszki naloty prędkością mnożnika

m_yaw 0.022 ustawia czułość prędkość odchylenia mnożnik

list mcache modem zawartość pamięci podręcznej

menuSelect wybiera pozycję z menu

wyświetla messagemode do innych graczy na serwerze

messagemode2 wyświetla tylko do innych graczy na tej samej drużyny

zmiany model obecny model odtwarzacza

motd wyświetla wiadomość dnia z serwera plik motd.txt

Nazwa służy do zmiany nazwy gracza

netbad symuluje złe połączenie sieci

netchokeloop 0

pakietów wyświetla netmax maksymalne i pakiety gra

netusage 0 przełącza wykres wykorzystania sieci - * 1 "na" 0 "wyłączony"

nowy rozpoczyna nowej gry singleplayer

nextdl pliki do pobrania następnego pliku

noclip 0 jeśli włączona, gracze mogą przechodzić przez ściany - * 1 "na" 0 "wyłączony" i "sv_cheats" musi być ustawiony na 1

nosound 0 przełącza d¼więk - * 1 "na" 0 "wyłączony"

notarget 0 sprawia, że gracze cię ignorują - * "sv_cheats" musi być ustawiony na 1

powiadamia

pause zatrzymuje grę

pingservers wyświetla pingi serwerów w serverlist

pingsv pingi serwer na

grać odtworzenia. wav wyznaczony przez

playdemo odtworzenia . dem z normalną prędkością

playvol 9 ustawia głośność odtwarzania demo

pm_nostucktouch 0

pm_nostudio 0

pm_pushfix 0

pm_worldonly 0

pointfile ładunku maps \ nazwa_pliku. pkt

precache 0 przełącza preloading z wszystkie potrzebne pliki na mapie start - * 1 "na" 0 "wyłączony"

prespawn

primegren1 liczb typu granat 1

primegren2 liczb typu granat 2

protokół

ptrack

pushlatency -100 ustawić tę liczbę do odwrotności swój ping pomóc opó¼nienia

quit wychodzi do windows bez potwierdzenia

r_decals 250 zestawów maksymalną liczbę naklejki

r_drawadaptive 0

r_drawentities 0 przełącza rysunek modele graczy i duchy - * 1 "na" 0 "wyłączony"

r_drawviewmodel 0 przełącza rysunek model broni gracza - * 1 "na" 0 "wyłączony"

r_dynamic 0 włącza dynamiczne oświetlenie - * 1 "na" 0 "wyłączony"

r_fullbright przełącza maksymalnej jasności w lokalnej gry tylko - * 1 "na" 0 "wyłączony"

r_glowshellfreq 2.2

r_lightmap tylko tryb renderingu - wyświetla * jeden z czterech (0,1,2,3) lightmaps można obejrzeć zakres włączone światła

r_lightstyle

r_mirroralpha 0 przełącza odblaskowe tekstur - * 1 "na" 0 "wyłączony"

r_mmx 0 przełącza xalculations MMX MMX procesory - * 1 "na" 0 "wyłączony"

r_netgraph 0 wykres przełącza warunków sieci - * 0 jest to wyłączone, 1 = dobrze pokazuje zielony, żółty = złe, czerwony = straszne, 2 pokazuje packetsize

r_norefresh 0 włącza HUD i rozliczeń konsoli przed odświeżanie - * 1 "na" 0 "wyłączony"

r_novis 0 przełącza rysunek podwodne wielokątów - * 1 "na" 0 "wyłączony", "r_wateralpha" musi być ustawiony na 1

r_shadows 0 przełącza zawodników cienie - * 1 "na" 0 "wyłączony"

r_speeds 0 przełącza średni fps, prędkości i wyciągnąć info wielokąta - * 1 "na" 0 "wyłączony", bardzo przydatne podczas tworzenia map

r_traceglow 0 włączenia przełącza potworów w sprite blask kontroli okluzji - * 1 "na" 0 "wyłączony"

r_wadtextures 0

r_wateralpha 0 alfa przełącza mieszania wodą - * 1 "na" 0 "wyłączony", "r_novis" musi być ustawiony na 1

stawka 5000 zestawów danych klienta stawki - * 1000 - 5000 dla modemów i 10000 w sieci LAN

ponownie połączy się z bieżącego serwera

rekord zaczyna nagrywać demo i zapisuje go do Half-Life \ Valve \ nazwa_pliku. dem

removedemo usuwa segmentu

resourcelist listę wszystkich zasobów załadowany

zasobów list załadowany naklejki

retry próbuje cztery razy, aby połączyć się z serwerem, który już nie cztery skontaktować się próby

room_delay 0.3 ustawienia d¼więku 3D

room_dlylp 2 ustawienia d¼więku 3D

room_feedback 0,42 ustawienia d¼więku 3D

room_left 0 ustawienia d¼więku 3D

room_lp 0 ustawienia d¼więku 3D

room_mod 0 ustawienia d¼więku 3D

room_off 0 ustawienia d¼więku 3D

room_refl 0 ustawienia d¼więku 3D

room_refl 0 ustawienia d¼więku 3D

room_rvblp 0 ustawienia d¼więku 3D

room_size 0 ustawienia d¼więku 3D

room_type 20 ustawienia d¼więku 3D

s_2dvolume 1 maksymalnej głośności, na którym są odtwarzane d¼więki 2D - * zakres od 0 do 1,0

s_a3d 0,000000 przełącza A3D support - * 1 "na" 0 "wyłączony"

s_automax_distance 30 ustala odległość maksymalną głośność

s_automin_distance 2 ustala odległość do minimum głośności

s_blipdir 0

s_bloat 2,0 czynnik uwędzić dla wielokątów w A3D 2.0 tylko

s_buffersize 65536 rozmiar bufora

s_disable_a3d 0 przełącza wyłączenie A3D - * 1 "na" 0 "wyłączony"

s_distance 60 regulować stosunek jednostki do gry metrów, mających wpływ na prędkości, pozycji i odległości - * wyższa liczba, tym bliżej wszystko się w audio warunkach - w zakresie od 0 do nieskończoności

s_doppler 0,0 dostosowuje doppler - * 1 "na" 0 "wyłączony", w zakresie od 0 do 10, i jest bardzo wrażliwa

s_eax 0 przełącza EAX - * 1 "na" 0 "wyłączony"

s_enable_a3d zapewnia obsługę A3D

s_geometry geometrii rendering 0 przełącza w A3D 2.0 tylko - * 1 "na" 0 "wyłączony"

s_leafnum 0

s_materials 0

s_max_distance 1000 maksymalna odległość od słuchacza przed rolloff nie jest już stosowane - * obowiązuje od "s_min_distance" do nieskończoności

s_min_distance 5 Minimalna odległość ¼ródła będzie od słuchacza przed rolloff jest stosowane - * zakres od 0 do "s_max_distance"

s_numpolys maksymalnie 200 wielokątów, które mają mieć w A3D 2.0 tylko - ustawienie na 0 to samo, co wyłączenie "s_geometry - * zakres od 0 do nieskończoności

s_occfactor 0,250 wartość przełożenia materiału - im mniejsza liczba, tym mniej d¼więk przechodzi przez materiał - * zakres od 0 do 1,0

s_occlude 0 przełączanie d¼więku przechodzącego materiału posiada własny (niedrożności) w A3D 2.0 tylko - * 1 "na" 0 "wyłączony"

s_polykeep 1000000000

s_polysize 10000000

s_refdelay 4 opó¼nienia między ¼ródłem a jego najbliższym odbiciem tylko w A3D 2.0 - wyższe opó¼nienia, tym więcej czasu zajmuje od kiedy ¼ródło i jego pierwsza refleksja jest odtwarzany - * zakres od 0 do 100

s_refgain 0,4 dostosowuje zysk na każdej odbicie w A3D 2.0 tylko, gdy skutki odległość zwiększa się: wysokie częstotliwości są filtrowane i wielkość obniżyła - * zakres od 0 do 10

s_rolloff 1.0

s_showtossed 0

s_usepvs 0

s_verbwet 0.25 kontroli wet / dry mix pogłosów na A3D tylko - wyższy numer, tym bardziej mokro d¼więki - * w zakresie od 0 do 1,0

Save bieżącej gry w single player tylko

saveme wzywa do medic

say "message" rozmowy ze wszystkimi innymi graczami na serwerze

say_team "message" przeka¼nika wiadomości tylko do członków swojej drużyny

scr_centertime 2 zestawy, jak długo serwer wiadomości są wyświetlane na ekranie

scr_connectmsg "msg" wyświetla "msg" w lewym dolnym rogu ekranu

scr_connectmsg1 "msg" wyświetla "msg" 1 w lewym dolnym rogu ekranu

scr_connectmsg2 "msg" wyświetla "msg" 2 w lewym dolnym rogu ekranu

scr_conspeed 600 zestawów konsoli szybkość przewijania

scr_ofsx 0 ustawia offset ekranie komunikat

scr_ofsy 0 ustawia offset ekranie komunikat

scr_ofsz 0 ustawia offset ekranie komunikat

scr_printspeed 7 ustawia szybkość drukowania wiadomości ekranie

scr_transparentui 1

zdjęcie oddaje ekranu i zapisuje go w katalogu Half-Life/Valve

Czułość 9 określa czułość myszy

servercfgfile ustawia sercer pliku konfiguracyjnego - standardowo * jest server.cfg

wyświetla serverinfo infromation serwer

serverprofile

setdemoinfo info dodaje informacje do demo, takich jak tekst tytułu, play "tracknum" fade lub

_pw - czyli * "setinfo" ts "0" lub "setinfo" dc "" 0 ""

_pw tf_id

sfeign podróbki śmierci - klasy szpiega * tylko

skrócona nazwa klienta wyświetla

showdrop 0 przełącza wyświetlanie porzuconych pakietów - * 1 "na" 0 "wyłączony"

ShowInfo 0 przełącza wyświetlanie wszystkich pakietów - * 1 "na" 0 "wyłączony"

showpackets 0 przełączanie pakietów sieciowych wyświetlania informacji - * 1 "na" 0 "wyłączony"

showpause 0 włącza pauzę wyświetlacz graficzny - * 1 "na" 0 "wyłączony"

showram 0 przełącza wyświetlanie dostępnej pamięci RAM - * 1 "na" 0 "wyłączony"

showtriggers 0 przełącza wyświetlania elementów spustu mapie - * 1 "na" 0 "wyłączony"

sizedown zmniejsza rozmiar ekranu i zwiększa fps

sizeup zwiększa rozmiar ekranu i spadki fps

skill 1 ustawia poziom umiejętności w trybie singleplayer i współpracy

skóry 0 ustawia model skóry

skipdl pomija bieżących pobrać i przechodzi do następnego, jeśli takie istnieją

skipul pomija bieżącego wysyłania i przechodzi do następnego, jeśli takie istnieją

slist wyszukiwania dla serwerów lokalnych - use * 'list', aby wyświetlić tej liście

slot1 wybranej grupy broni 1 (lub w menu 1) patrz "użytkowania"

slot2 wybranej grupy broń 2 (lub w menu 2), patrz "użytkowania"

slot3 wybranej grupy broń 3 (lub w menu 3) Patrz "użytkowania"

slot4 wybranej grupy broń 4 (lub w menu 4) Patrz "użytkowania"

slot5 wybranej grupy broni 5 (lub w menu 5) patrz "użytkowania"

slot6 wybranej grupy broni 6 (lub w menu 6) patrz "użytkowania"

slot7 wybranej grupy broni 7 (lub menu 7) patrz "użytkowania"

slot8 wybranej grupy broni 8 (lub w menu 8) patrz "użytkowania"

slot9 wybranej grupy broni 9 (lub menu 9) zobacz "użytkowania"

slot10 wybranej grupy broń 10 (lub w menu 10) patrz "użytkowania"

snapshot zajmuje screenshot

snapto

snd_noextraupdate 0 przełącza d¼więk dodatkowe aktualizacje systemu - * 1 "na" i używać tylko w przypadku problemów, które, 0 jest "off"

snd_show 0 przełącza wyświetlanie, które d¼więki są odtwarzane - * 1 "na" 0 "wyłączony"

soundfade ustawia soundfade parametry - * = <%> []

wyświetla soundinfo liczba kanałów stereo, próbki, samplebits, szybkości DMA i kanałach d¼więku

wyświetla soundlist listę wszystkich załadowanych d¼więków

spawn zaostrzenia gracza z powrotem do gry

mówić coś powiedzieć przez interkom - * spróbuj: witam, # 000000, mesa, ty id¼ wpisu

pokazy specjalne menu dla każdej klasy

widz 0 przełącza wejście gry jako widz - * 1 "na" 0 "off" - tryb widza aktualnie nie działa

startdemos rozpocznie odtwarzanie dema w pętli

startmovie odtworzenia filmu

stop zatrzymuje nagrywanie dema

stopdemo zatrzymać odtwarzanie demo

zatrzymuje stopsound w bieżącego d¼więku

suitvolume 0.220000 ustawia głośność w kolorze HEV

pozycji swapdemo swapy dwa segmenty "wewnątrz demo

powiedzieć speks wiadomości

texgamma 2 ewentualnie ustawia gamma tekstu?

tf_weapon_ac wybiera broń armata atak - klasa hw * tylko

tf_weapon_autorifle wybiera autorifle broni - snajper * tylko klasa

tf_weapon_axe wybiera łom - snajper *, żołnierz, Demoman, hw, a zajęcia pyro tylko

tf_weapon_flamethrower wybiera miotacz ognia - Pyro * tylko klasa

tf_weapon_gl wybiera granatnika - klasa * tylko demo

tf_weapon_ic wybiera zapalające cannon - pyro * tylko klasa

tf_weapon_knife wybiera nóż - klasa szpiega * tylko

tf_weapon_medikit wybiera Medkit - * klasa tylko medyk

tf_weapon_ng wybiera nailgun - snajper i zwiadowca * zajęcia tylko

tf_weapon_pl wybiera rurę wyrzutni - klasa * tylko demo

tf_weapon_railgun wybiera railgun - inżynier * tylko klasa

tf_weapon_rpg wybiera wyrzutni rakiet - klasa żołnierza * tylko

tf_weapon_shotgun wybiera jeden shotgun - scout *, żołnierz, Demoman, medyk, hw, a zajęcia pyro tylko

tf_weapon_sniperrifle wybiera karabin snajperski - snajper * tylko klasa

tf_weapon_spanner wybiera rozstaw klucza - inżynier * tylko klasa

tf_weapon_superng wybiera super nailgun - * klasa tylko medyk

tf_weapon_supershotgun wybiera podwójny shotgun - żołnierza *, medyk, hw, szpieg i inżynier tylko klas

tf_weapon_tranq wybiera broń uspokajający - klasa szpiega * tylko

thirdperson umożliwia widok z trzeciej osoby

throwgren rzuca granat typu ostatnio zagruntować "primegren1" lub "primegren2"

timedemo odtworzenia . dem na max fps i raportów średnia fps

timerefresh gracz obraca się w plave i raportów średnia fps na spinning widok

toggleconsole przełącza ekran konsoli - * zazwyczaj wiąże się z "~"

topcolor 30 zestawów modelu top kolor

traceralpha 0.500 zestawów bullet tracer składnik alfa

tracerblue 0.400 zestawów bullet tracer niebieski element

tracergreen 0.800 zestawów bullet zielony znacznik składnik

tracerlength 0.800 ustawia długość bullet tracer

traceroffset 30 zestawów bullet przesunięcie znacznika

tracerred 0.800 ustawia bullet tracer czerwonej składowej

tracerspeed 6000 ustawia szybkość bullet tracer

rozpiąć usuwa wiążących kluczowych

unbindall usuwa wszystkie przypisania klawiszy

dodane upload plików na serwer

uprate wyświetla prędkość transmisji na serwer

używać używa elementu lub broń, takich jak "weapon_crowbar użytkowania"

list użytkowników modelu kolorów, nazwa, stopień i wzór dla określonego użytkownika

v_centermove 0,150

c_centerspeed 500

v_dark 0

v_kickpitch 0.600 ustawia widok zmienia się wysokość gracza, gdy gracz jest boisko hit

v_kickroll 0.600 ustawia widok zmienia się wysokość gracza, gdy gracz jest roll hit

v_kicktime 0.500 ustawia czas trwania skoku widzenia gracza, gdy gracz and roll jest hit

wersja daje zbudować wersję i datę został zainstalowany

vid_config_x 800 zestawów poziomą rozdzielczość ekranu

vid_config_y 600 zestawów pionową rozdzielczość ekranu

vid_d3d 0 przełącza Direct3D wsparcia - * 1 "na" 0 "wyłączony"

wyświetla vid_describemode ustawienia trybu wideo

vid_mode 0 ustawia tryb wideo

vid_nopageflip 0 przełącza wyłączenie stronie filmu Rzut - * 1 "na" 0 "wyłączony"

vid_stretch_by_2 umożliwia rozciąganie wideo (wyświetlanie z przeplotem)

vid_wait 0 synchronizacji przełącza film - * 1 "na" 0 "wyłączony"

viewframe umożliwia wyświetlanie wire-frame - OpenGL * tylko

ViewModel model wyświetlacza umożliwia

viewnext wybiera kolejny model

viewprev wybiera poprzedniego modelu

viewsize rozmiar widok 120 zestawów

violence_ablood 0 krwi przełącza - * 1 "na" 0 "wyłączony"

violence_agibs 0 przełącza prowadnice - * 1 "na" 0 "wyłączony"

violence_hgibs 0 przełącza prowadnice - * 1 "na" 0 "wyłączony"

objętość gry objętości 1,0 zestawów

wait zatrzymuje się na 1 zaznaczyć podczas jazdy alias lub skryptu

waterroom_type 14

WC

weapon_357 broń nazwę .357 Magnum - * na przykład "użytkowania weapon_357"

nazwy broni do 0,9 mm weapon_9mmAR karabin szturmowy - czyli *, "wykorzystanie weapon_9mmAR"

nazwy broni do 0,9 mm weapon_9mmhandgun pistolet - czyli * "weapon_9mmhandgun użytkowania"

nazwy broni weapon_crossbow do kuszy - czyli * "weapon_crossbow użytkowania"

weapon_crowbar nazwy broni na łom - czyli * "weapon_crowbar użytkowania"

nazwy broni weapon_egon dla broni Egon - czyli * "weapon_egon użytkowania"

weapon_gauss nazwy broni dla Gauss gun - czyli * "weapon_gauss użytkowania"

weapon_handgrenade nazwy broni do handgrenade - czyli * "weapon_handgrenade użytkowania"

nazwy broni weapon_hornetgun do pistoletu szerszeń - czyli * "weapon_hornetgun użytkowania"

weapon_rpg nazwy broni do wyrzutni rakiet - np. * "użytkowania weapon_rpg"

weapon_satchel nazwy broni na torbę opłat - np. * "weapon_satchel użytkowania"

nazwy broni weapon_shotgun dla shotgun - czyli * "weapon_shotgun użytkowania"

weapon_snark nazwy broni do snarks - czyli * "weapon_snark użytkowania"

weapon_tripmine nazwy broni do tripwire kopalń - * czyli "weapon_tripmine użytkowania"

zoom_sensitivity_ratio myszki ustawia czułość 1,200 podczas używania broni powiększyć

developer 0 przełącza on / off specjalnej konsoli developer debug wiadomości - * 1 "na" 0 "wyłączony"

podmiotów listy aktualnie załadowanych jednostek

hpkextract [all | 1 idx] wyodrębnia pliki z HPK pliku - opowiada * = [wszystkie | jeden indeks]

hpklist listę plików w

hpkremove usuwa pliki z

hpkval wyświetla wartość sumy kontrolnej dla

addip dodaje adres IP do listy filterban - wykorzystanie * 0 minut, by oprócz stałych

banid bany gracza z serwera za pomocą ich UniqueID - się tym unikalny identyfikator z "użytkowników" command - 0 minut jest stały zakaz - ** Wersja 4.0.1.3 + tylko

banid zakazy kick i wykopuje gracza z serwera za pomocą ich UniqueID - się tym unikalny identyfikator z "użytkownicy" polecenia - 0 minut stałego zakazu - ** Wersja 4.0.1.3 + tylko

changelevel zmienia mape i zachowuje połączenia klienta

changelevel2 nadal obecne gry na nowej mapie

cmdlist listę wszystkich poleceń konsoli - * jeśli wpiszesz "cmdlist", to tylko te polecenia, które zaczynają się na literę a, i tak dalej - również, 'logfile log cmdlist pisze listy do C: \ logfile

cr_demoman # ustawia liczbę demomen dozwolone w zespole

cr_engineer # ustawia liczbę inżynierów pozwoliły na zespół

cr_hw # ustawia liczbę hw jest dozwolone w zespole

cr_medic # ustawia liczbę lekarzy dozwolone w zespole

cr_pyro # ustawia liczbę pyros dozwolone w zespole

cr_sniper # ustawia liczbę snajperów dozwolone w zespole

cr_soldier # ustawia liczbę żołnierzy dozwolone w zespole

cr_spy # ustawia liczbę szpiegów dozwolone w zespole

cvarlist listę wszystkich zmiennych konsoli w konsoli - * 'zmienna nazwa pliku dziennika "napisze tę listę do pliku C: \ nazwa_pliku

decalfrequency określa, jak często gracze mogą pokazać swoje logo - domyślnie wynosi 30 *

dropclient rozłącza klienta z serwerem

exec wykonuje skrypt. plik cfg

exit zamyka grę lub program dedykowany serwer do okna bez potwierdzania

filterban 0 przełącza ip banowanie - * 1 "na" 0 "wyłączony"

bicie serca wysyła sygnał do serwera głównego do "przypomnieć" serwera głównego, że serwer jest nadal online i dostępne

host_framerate 0 ustawia szybkość host / serwer współpracuje z grą

host_killtime 0 ustawia czas opó¼nienia przed zabiciem serwer

ustawia hostname Nazwa serwera

hostPort połączenie port 27015 zestawów na serwer

list info na gracza

ip_hostport 0 ustawia port serwera TCP / IP gra

ipx_serverport 0 ustawia port serwera gry IPX

klucze pokazuje klucz CD info

kick wykopuje gracza z serwera za pomocą nazwy

kick # wykopuje gracza z serwera za pomocą klawiszy ich id # - # to się z korzystania z "kluczy" polecenia

kick # wykopuje gracza z serwera za pomocą ich userid - uzyskać login z pomocą "użytkowników" command - ** Wersja 4.0.1.3 + tylko

killserver zamyka serwer

listid list UniqueID w banlist

listip listę adresów IP na liście filterban

zaloguj się

wyloguj się włącza logowania

logaddress ustawia adres do pliku dziennika podczas logowania do komputera zdalnego

lservercfgfile ustawia słuchać serwerze plik konfiguracyjny - domyślnie listenserver.cfg

Mapa zmienia mape uruchomiony na serwerze i rozłącza aktualnie podłączony graczy

mapcyclefile 0 określa nazwę listy map, aby poruszać się na serwerze - domyślnie * jest "mapcycle.txt"

mapy list mapy zawierające

maxplayers 16 zawiera maksymalną liczbę klientów pozwoliło na serwerze

motd_display_time 8 określa czas, że motd pozostanie wyświetlana na ekranach graczy

mp_autocrosshair 0 włącza wykorzystanie krzyżyk autoaim - * 1 "na" 0 "wyłączony"

mp_decals 300 określa maksymalną liczbę naklejki mają być wyświetlane w czasie

mp_falldamage 0 przełącza realistycznych uszkodzeń upadek - * 1 "na" 0 "wyłączony"

mp_flashlight 0 włącza wykorzystanie latarki dla klientów - * 1 "na" 0 "wyłączony"

mp_footsteps 0 przełącza odgłosu kroków - * 1 "na" 0 "wyłączony"

mp_forcerespawn 0 przełącza zmuszając klientów do natychmiastowego respawn gdy zabity - * 1 "na" 0 "wyłączony"

mp_fraglimit 40 liczba zestawów fragi, że zmiany mapy, gdy osiągnęła

mp_friendlyfire 0 przełącza przyjazny obrażenia od ognia z drużyny - * 1 "na" 0 "wyłączony"

mp_logecho 0 włącza rejestrowanie poleceń echo - * 1 "na" 0 "wyłączony"

mp_logfile 0 przełącza logowania podczas gier multiplayer - * 1 "na" 0 "wyłączony"

mp_teamlist teamname modelname;

teamname / modelname> ustawia teamnames i modele dla drużyn w trybie gry drużynowej

mp_teamplay 21 ustawić numer bandery (np. 21 wymienionych tutaj), aby umożliwić teamplay z tym numerem flagi odpowiednie działania

mp_timelimit 25 ustawia czas w minutach między zmianami mapie

mp_weaponstay 0 przełącza czy broni pozostają po gracz wybiera je - * 1 "na" 0 "wyłączony"

hasło ustawia hasło serwera prywatnego

wyświetla ścieżkę aktualnej ścieżce

przełącza pausable 0, czy klienci mogą wstrzymać gry na serwerze - * 1 "na" 0 "wyłączony"

ping ping wyświetla wszystkich klientów

port 27015 ustawia serwer defualt połączenia portu

quit wychodzi do windows bez potwierdzenia

rcon

zdalnej konsoli rcon komenda serwera - * muszą być podane przez klienta najpierw przed rcon komendy będą akceptowane przez serwer

addy>

rcon_password ustawia hasło rcon

rcon_port 27015 ustawia rcon port konsoli

zarejestrowanych 0

Przeładuj przeładowuje aktualną mapę

removeid usuwa UniqueID zakazana na serwerze - ** Wersja 3.0.1.3 / 4.0.1.3 + tylko

addy>

restart restartuje aktualną mapę i czyści łupków

ustawia serwer główny - wykorzystanie * albo addy IP lub nazwę hosta

stuffcmds używany do inicjalizacji komendy z konsoli klienta i restartuje serwer, a następnie ma kilka funky rzeczy do wyświetlacza serwera

sv_accelerate 10 zestawów przyspieszenie gracza na serwerze

auto sv_aim 0 przełącza-cel dla klientów - * 1 "na" 0 "wyłączony"

sv_airaccelerate 10 określa szybkość poruszania się, podczas gdy gracz jest w powietrzu

sv_airmove 0 przełącza zdolność klientów do przemieszczania się w powietrzu

sv_allow_download umożliwia zdolność klientów do pobrania mapy i naklejki

sv_allow_upload umożliwia zdolność klientów, aby przesłać modeli i naklejki

sv_allowdownload 0 przełącza na zdolność klientów do pobrania mapy i naklejki - * 1 "na" 0 "wyłączony"

sv_allowupload 0 przełącza zdolność klientów, aby przesłać modeli i naklejki - * 1 "na" 0 "wyłączony"

sv_bounce 0 przełącza bounce poduszki - * 1 "na" 0 "wyłączony"

sv_challengetime 15 zestawów termin klientom na podłączenie się do gry

sv_cheats 0 włącza cheaty - * 1 "na" 0 "wyłączony"

sv_clienttrace 3.5 ustawia klient obwiednię kolizje

klienta sv_clipmode 0 przełącza clipping mode - * 1 "na" 0 "wyłączony"

sv_friction 4 zestawy tarcia

sv_gravity 800 ustawia poziom grawitacji w grze

sv_idealpitchscale 0,800 ustawi preferowany boisku

sv_lan 0 przełącza tryb LAN serwera - * 1 "na" 0 "wyłączony"

sv_language 0 ustawia język

sv_logrelay

sv_maxrate 5000 określa maksymalną szybkość transmisji danych pozwoliło na serwerze - dobry dla HPB tylko serwery - ** Wersja 3.0.1.3/4.0.1.3 + tylko

sv_maxspectators 8 określa maksymalną liczbę widzów - tryb widza aktualnie nie działa

sv_maxspeed 500 zestawów maksymalnej prędkości odtwarzacz dla wszystkich klientów

sv_maxvelocity 2000 ustawia prędkość maksymalną

sv_minrate 8000 określa minimalną szybkość transmisji danych pozwoliło na serwerze - dobry dla LPB tylko serwery - ** Wersja 3.0.1.3/4.0.1.3 + tylko

sv_netsize 0 ustawia maksymalny rozmiar pakietu sieci - * 0 = auto

sv_newunit 0

sv_password 0 ustawia hasło dla klientów, aby wejść na serwer

sv_print_custom daje mi błąd SZ_Overflow a serwer wyjścia

sv_sendvelocity 1

sv_showcmd 0

sv_skyname 0 ustawia teksturę nieba

sv_smartdelta 1

sv_spectalk 1 przełącza pozwalając klientom widza do rozmowy - * 1 "na" 0 "off" - tryb widza aktualnie nie działa

sv_spectator_password 0 ustawia hasło dla klientów aby przejść do trybu widza - tryb widza aktualnie nie działa

sv_spectatormaxspeed 500 zestawów maksymalnej prędkości przepływu widzów - tryb widza aktualnie nie działa

sv_stepsize 18 zestawów i auto potwór gracz step-up rozmiar - większe wartości * umożliwia auto-wspinaczka na strome stoki

sv_stopspeed 100 prędkość, przy której gracz zatrzymuje się podczas jazdy do przodu, do tyłu, w lewo lub prawo

sv_timeout 65 ustala limit czasu bezczynności

sv_type umożliwia CPU serwera i typ systemu operacyjnego, aby mieć na zapytania serwer

sv_upload_maxsize 0 określa maksymalny rozmiar pliku upload

sv_wateraccelerate 10 zestawów przyspieszenie w wodzie klientów

sv_wateramp 0

sv_waterfriction 1 tarcia zestawy pod wodą

sv_zmax 4096 określa maksymalną wielkość zbuffer

status list każdego klienta i są następujące informacje dla każdego klienta: user #, fragi, nazwisko, ilość klatek na sekundę, latency, ping,% spadek pakiet

Zespół 0 Tryb przełącza zespołu - * 1 "na" 0 "wyłączony"

color team1_color zestawy team1 kolor

team1_model zestawy team1 model

team1_name zestawy team1 nazwa

team1_skin zestawy team1 skóry

color team2_color zestawy team2 kolor

team2_model zestawy team2 model

team2_name zestawy team2 nazwa

team2_skin zestawy team2 skóry

tfc_adminpwd ustawia tfc hasło admina - use * "admin

tfc_autoteam 0 przełącza wybór auto-team - * 1 "na" 0 "wyłączony"

tfc_balance_scores 0 zespołu przełącza bilansowania przez wynik - * 1 "na" 0 "wyłączony"

tfc_balance_teams 0 zespołu przełącza bilansowania przez liczbę zawodników - * 1 "na" 0 "wyłączony"

przełącza tryb tfc_birthday urodziny (materiały wybuchowe wydają na prezenty) - * 1 "na" 0 "wyłączony"

tfc_clanbattle 0 przełącza tfc bitwy klanu (turniej) mode - * 1 "na" 0 "wyłączony"

tfc_clanbattle_ceasefire 0 przełącza tryb zawieszenia broni - * 1 "na" 0 "wyłączony", "tfc_clanbattle" musi być ustawiony na 1

tfc_clanbattle_locked 0 przełącza zablokowany (Play) - * 1 "na" 0 "wyłączony", "tfc_clanbattle" musi być ustawiony na 1

tfc_clanbattle_prematch 0 przełącza prematch (praktyka) mode - * 1 "na" 0 "wyłączony", "tfc_clanbattle" musi być ustawiony na 1

tfc_fragscoring 0 włączenia przełącza fragów w sumie wynik zespołu - * 1 "na" 0 "wyłączony"

tfc_respawndelay 0 ustawia opó¼nienie respawn w TFC gry

tfc_spam_limit 20 liczba zestawów wiadomości za czas, który spowoduje, że spamowanie kary

tfc_spam_penalty1 8 określa poziom kary spam 1

tfc_spam_penalty2 2 zestawy kary spam Poziom2

użytkowników list wszystkich graczy z ich odpowiednimi userid's (# 's generowane przez serwer) i UniqueID's (id # unique na cd key i przyznawane przez WON) - ** Wersja 3.0.1.3/4.0.1.3 + tylko

writeid pisze unikalny identyfikator do banned.cfg - ** Wersja 3.0.1.3/4.0.1.3 + tylko

writeip pisze adresy IP listip.cfg

Ja tego nie napisałem tylko tu wrzuciłem z myślą że się mogą przydać

¬ródło : http://reksio-cs.pl/poradniki-counter-strike-f15/komendy-konsoli-gracza-serwera-counter-strike-1-6-t9239.html

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.


×
×
  • Create New...