Jump to content
Search In
  • More options...
Find results that contain...
Find results in...

Leaderboard


Popular Content

Showing content with the highest reputation on 02/19/2015 in all areas

  1. 2 points
    Acynox

    Niewidoczny admin.

    Moja propozycja jest krótka i na temat: Proszę aby admini na serwerze byli niewidoczni jak piszą na [email protected]@. Np. na serwerze only DD2 się to dobrze sprawdza, cziterzy nie wiedzą kogo się mają bać.

×
×
  • Create New...